Graciarnia Pub Cafe
Kazimierza Wielkiego 39
50-077 Wrocław

+48 71 7956688

 

Operatorem Graciarni jest:
LWK International sp. z o.o.
Wysoka, ul. Irysowa 2
52-200 Wrocław

VAT PL8961529912
REGON 021832371
Wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonym przez
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej,
wydział VI gospodarczy KRS pod numerem 0000413283.
Kapitał zakładowy 5000 PLN.