Rezerwacje przyjmujemy telefonicznie pod numerem: +48 71 7956688
Poniedziałek – Środa,Niedziela 10 zł/osoba
Czwartek-Sobota 20 zł/osoba
Kwota ta jest w całości do wykorzystania „na barze”.


Graciarnia – LWK International sp. z o.o.
Irysowa 2
52-200 Wysoka
Alior Bank SA: 49 2490 0005 0000 4600 9261 9315
Tytułem : Rezerwacja + nazwisko + data